Home  Organisatie  Links  Contact
      Nieuws Programma
Kalender


De geschiedenis als inspiratie voor de toekomst

Zo luidde het motto van Het jaar van Winschoten ... en het Oldambt. 2005 stond in het teken van de geschiedenis en de toekomst van Winschoten en het Oldambt. Er is stilgestaan bij de interessante en rijke geschiedenis; in het bijzonder bij de omvangrijke joodse gemeenschap in het Winschoten van voor de Tweede Wereldoorlog. Na de zomer 2005 was er veel aandacht voor de perspectieven van de regio. De geschiedenis bevat waardevolle lessen voor de toekomst al was het maar om te voorkomen dat dezelfde fouten gemaakt worden. Vandaar dat Het jaar van Winschoten ... en het Oldambt niet alleen de geschiedenis heeft belicht of alleen naar de toekomst heeft gekeken.

Winschoten heeft een rijk verleden. Het was de bakermat van kunst, sport en media, en had een bruisend maatschappelijk leven. Winschoten vervulde een centrumfunctie in Oost-Groningen. Het lijkt erop dat de positie van Winschoten na de Tweede Wereldoorlog is weggezakt. De bijzondere betekenis die Winschoten had, is niet alleen te danken aan haar geografische positie, maar ook aan de omvangrijke joodse gemeenschap. Na de oorlog zijn maar weinig Winschoter joden teruggekeerd. De culturele betekenis van Winschoten kon een nieuw perspectief gebruiken en daarom is met hulp en steun van velen vorig jaar Het jaar van Winschoten ... en het Oldambt georganiseerd.

 


Herenboerderij in de gemeente Bellingwedde. Foto: J. Bosboom   Jaap Meijer (1912-1993) was een joodse Winschoter die onder het pseudoniem Saul van Messel gedichten in het Gronings schreef. Foto: B. Nienhuis  Het informatiecentrum van de Blauwe Stad. Foto: J. Bosboom   De voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda  In de voormalige synagoge in Winschoten is nu een galerie gevestigd   Winschoten is beroemd om haar rosarium   De oude treinremise in Nieuweschans herbergt nu een bronsgieterij
De geschiedenis als inspiratie voor de toekomst